Tiếng Việt England
Ông NGUYỄN VĂN THỨC
28/04/2018 - 11:45

Phó Tổng Giám đốc Nội chính

Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1969, học vị Cử nhân Kinh tế lao động - Đại học Kinh tế Quốc dân, Trung cấp Lý luận chính trị. Hiện nay, ông Thức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nội chính Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Trước đây, ông Thức từng giữ chức vụ Trưởng Ban Nhân sự và Chiến lược của Nhựa Tiền Phong.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tìm kiếm... Tìm kiếm

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

 • Ông Chu Văn Phương - Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh
 • Tel: +(84 31) 3640973 / 3847022
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • Phuongcv@nhuatienphong.vn .............................................................

Phòng Thị trường

 • Ông Ngô Ngọc Tùng - Phụ trách Phòng Thị trường
 • Tel: +(84 31) 3734825
 • Fax: +(84 31) 3840939
 • sales.ntp@nhuatienphong.vn ..............................................................

Phòng Chăm sóc Khách hàng

 • Bà Mai Thị Thanh Mai
 • Tel: +(84 31) 3640066
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • hotmail.cskh@nhuatienphong.vn
LB.Counter