Tiếng Việt England
Ông TRẦN NHẬT NINH
28/04/2018 - 11:41

Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Sinh ngày 14 tháng 01 năm 1971, học vị Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp - Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay, ông Ninh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật. Trước đây, ông Ninh từng giữ chức vụ Bí thư ĐTNCS HCM, Phó Quản đốc Phân xưởng, Trưởng phòng Nghiên cứu thiết kế của Nhựa Tiền Phong.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tìm kiếm... Tìm kiếm

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

 • Ông Chu Văn Phương - Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh
 • Tel: +(84 31) 3640973 / 3847022
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • Phuongcv@nhuatienphong.vn .............................................................

Phòng Thị trường

 • Ông Ngô Ngọc Tùng - Phụ trách Phòng Thị trường
 • Tel: +(84 31) 3734825
 • Fax: +(84 31) 3840939
 • sales.ntp@nhuatienphong.vn ..............................................................

Phòng Chăm sóc Khách hàng

 • Bà Mai Thị Thanh Mai
 • Tel: +(84 31) 3640066
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • hotmail.cskh@nhuatienphong.vn
LB.Counter