Tiếng Việt England
Ông NGUYỄN TRUNG KIÊN
28/04/2018 - 11:39

Phó Tổng Giám Đốc Tài chính

Sinh ngày 05 tháng 09 năm 1961, học vị Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Irvine, Hoa kỳ. Hiện nay ông Kiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách công tác tài chính của Nhựa Tiền Phong. Trước đây, ông Kiên đã từng giữ các chức vụ Kế toán Trưởng của Nhựa Tiền Phong.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tìm kiếm... Tìm kiếm

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

 • Ông Chu Văn Phương - Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh
 • Tel: +(84 31) 3640973 / 3847022
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • Phuongcv@nhuatienphong.vn .............................................................

Phòng Thị trường

 • Ông Ngô Ngọc Tùng - Phụ trách Phòng Thị trường
 • Tel: +(84 31) 3734825
 • Fax: +(84 31) 3840939
 • sales.ntp@nhuatienphong.vn ..............................................................

Phòng Chăm sóc Khách hàng

 • Bà Mai Thị Thanh Mai
 • Tel: +(84 31) 3640066
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • hotmail.cskh@nhuatienphong.vn
LB.Counter