Tiếng Việt England
Ông TRẦN BÁ PHÚC
22/05/2018 - 16:20

Chủ tịch Hội đồng thành viên


Sinh ngày 06 tháng 01 năm 1956, học vị Kỹ sư thủy lực - Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay ông Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Nhựa Tiền Phong miền Trung đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nhựa Tiền Phong. Trước đây, ông Phúc đã từng giữ chức vụ  Phó Tổng Giám đốc của Nhựa Tiền Phong.


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tìm kiếm... Tìm kiếm

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

 • Ông Chu Văn Phương - Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh
 • Tel: +(84 31) 3640973 / 3847022
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • Phuongcv@nhuatienphong.vn .............................................................

Phòng Thị trường

 • Ông Ngô Ngọc Tùng - Phụ trách Phòng Thị trường
 • Tel: +(84 31) 3734825
 • Fax: +(84 31) 3840939
 • sales.ntp@nhuatienphong.vn ..............................................................

Phòng Chăm sóc Khách hàng

 • Bà Mai Thị Thanh Mai
 • Tel: +(84 31) 3640066
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • hotmail.cskh@nhuatienphong.vn
LB.Counter