Tiếng Việt England
Ông CHU VĂN PHƯƠNG
22/05/2018 - 16:22

Ủy viên HĐTV - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh


Sinh ngày 26 tháng 5 năm 1972, học vị Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Hiện nay ông Phương giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của Nhựa Tiền Phong miền Trung, đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của Nhựa Tiền Phong. Trước đây, ông Phương từng giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh của Nhựa Tiền Phong.


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tìm kiếm... Tìm kiếm

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

 • Ông Chu Văn Phương - Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh
 • Tel: +(84 31) 3640973 / 3847022
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • Phuongcv@nhuatienphong.vn .............................................................

Phòng Thị trường

 • Ông Ngô Ngọc Tùng - Phụ trách Phòng Thị trường
 • Tel: +(84 31) 3734825
 • Fax: +(84 31) 3840939
 • sales.ntp@nhuatienphong.vn ..............................................................

Phòng Chăm sóc Khách hàng

 • Bà Mai Thị Thanh Mai
 • Tel: +(84 31) 3640066
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • hotmail.cskh@nhuatienphong.vn
LB.Counter