Tiếng Việt England
Ông NGUYỄN VĂN THỨC
22/05/2018 - 16:26

Kiểm soát viên


Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1969, học vị Cử nhân Kinh tế lao động - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hiện nay, ông Thức giữ chức vụ Kiểm soát viên của Nhựa Tiền Phong miền Trung, đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Nội chính kiêm Trưởng Ban Nhân sự và Chiến lược của Nhựa Tiền Phong.


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tìm kiếm... Tìm kiếm

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

 • Ông Chu Văn Phương - Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh
 • Tel: +(84 31) 3640973 / 3847022
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • Phuongcv@nhuatienphong.vn .............................................................

Phòng Thị trường

 • Ông Ngô Ngọc Tùng - Phụ trách Phòng Thị trường
 • Tel: +(84 31) 3734825
 • Fax: +(84 31) 3840939
 • sales.ntp@nhuatienphong.vn ..............................................................

Phòng Chăm sóc Khách hàng

 • Bà Mai Thị Thanh Mai
 • Tel: +(84 31) 3640066
 • Fax: +(84 31) 3847755
 • hotmail.cskh@nhuatienphong.vn
LB.Counter