Tiếng Việt England
Hoạt động sản xuất
ALBUM KHÁC
  • Với phương châm “Chất lượng là trên hết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng”, Nhựa Tiền Phong luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho thị trường.
  • 50 năm qua, tập thể CBCNV đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo đưa Công ty phát triển vững mạnh đảm bảo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
  • Đảng bộ và Công đoàn Công ty nhiều năm được công nhận là trong sạch vững mạnh, được khen thưởng các danh hiệu cao quý nhất của nhà nước..
Tìm kiếm... Tìm kiếm
LB.Counter