Thương hiệu hàng đầu
trong lĩnh vực sản xuất ống và phụ tùng nhựa
gắn liền với 60 năm phát triển của đất nước.
Thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ống và phụ tùng nhựa gắn liền với 60 năm phát triển của đất nước.

Sản phẩm

Với 10.000 đầu mã sản phẩm ống và phụ tùng nhựa theo 03 loại nhựa chính HDPE, PPR, PVC, Nhựa Tiền Phong luôn tâm niệm “Chất lượng là trên hết, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng”

quan hệ cổ đông

Bắt đầu cổ phần hoá từ năm 2004, tổng số cổ phiếu phát hành đã đạt 117.796.183 cp vào năm 2020. Nhựa Tiền Phong vinh dự khi có các cổ đông chiến lược trong nước và quốc tế cùng các cổ đông lớn nhỏ trên toàn quốc tin tưởng đồng hành.

Tin tức - Sự kiện

Trang thông tin điện tử được cập nhật liên tục các tin tức, sự kiện xung quanh các vấn đề về ngành nhựa trong nước và quốc tế.

giới thiệu

Nhựa Tiền Phong gồm 02 công ty thành viên, 04 nhà máy, 03 khối văn phòng có tổng năng lực sản xuất đạt gần 100.000 tấn/1 năm với hơn 2000 cán bộ công nhân viên trên toàn quốc.